Archive for the 'Uncategorized' Category

Mùa xuân đến

Saturday, March 31st, 2012

Một ngày mới

Thursday, January 28th, 2010

Mắm tép

Wednesday, March 4th, 2009

Mưa đông lạnh.

Saturday, January 31st, 2009

Cháo trắng và cá kho quẹt!

Saturday, December 20th, 2008